Photos

goatsalekids2
goatsale3
goatsalekids1
goatsale2014d.jpg
goatsale2014c.jpg
goatsale2014b.jpg
goatsale2014a.jpg
sale3.jpg
sale2.jpg
sale1.jpg
sale5.jpg
sale4.jpg
goatsale2014e.jpg
Goldthwaite Sheep & Goat Sale

© 2013 by Terry Thompson